مدیرکل منابع طبیعی مازندران - ساری از انهدام و متلاشی شدن سه باند بزرگ قاچاق چوب که برخی اتباع بیگانه در آن فعالیت می‌کردند، خبر داد. به گزارش مهر، علی علوی دیروز در گفت وگو با خبرنگاران با اظهار اینکه هر سال شاهد یک تا ۲ درجه گرمایش زمین و هوا هستیم، ادامه داد: تنها راه حل مقابله با تولید کربن، درختکاری است. وی با اظهار اینکه سهم کشورها از کاشت درخت روشن شده است، سهم ایران را از کاشت درخت یک میلیارد اصله اعلام کرد و گفت: طی ۴ سال باید این هدف محقق شود.