بررسی داده‌های جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در مقاطع تحصیلی مختلف ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر از تحصیل بازماندند که ۱۵ تا ۱۷ ساله‌ها  با ۵۵۶ هزار و ۹۹۴ نفر بیشترین آمار بازماندگی از تحصیل را داشتند. به گزارش تجارت‌نیوز، تعداد بازماندگان از تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن، حدود ۲ درصد افزایش داشت.