رئیس سازمان نوسازی مدارس یادآور شد: در زلزله بم، مدارس استاندارد در برابر زلزله مقاوم ماندند، نهضت مقاوم سازی آغاز شد؛ ۶۵ درصد مدارس ناایمن بودند اما اکنون ۱۸ درصد مدارس ناایمن هستند. به گزارش ایسنا، حمیدرضا خان محمدی با بیان اینکه باید از سرانه فعلی۵.۲۸ مترمربع به سرانه ۶.۱ متر مربع به ازای هر دانش آموز برسیم گفت: بر اساس برنامه هفتم ۲ دهم درصد از یک واحد مالیات بر ارزش افزوده، برای تخریب، بازسازی، نوسازی و مقاوم سازی مدارس اختصاص می‌یابد و این عزم مجلس برای توجه به مقوله مقاوم سازی است.