مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: ۱۱ صفحه اینستاگرامی که اقدام به تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و تحریم انتخابات می‌کردند، شناسایی شدند. در ادامه این گزارش آمده است: ضمن پاکسازی و مسدودسازی صفحات موصوف با گرداننده آن‌ها نیز برخورد قضایی صورت گرفت.