کانال اطلاع رسانی انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصیر، نوشت که سپهر راثی، دبیرکل این انجمن و دانشجوی ارشد مهندسی هوافضا، با حکم کمیته‌ مرکزی وزارت علوم، به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد. براساس این گزارش، راثی به دلیل اعتراض به رفتار «غیرقانونی» نیروهای حراست، به اتهام اخلال و ایجاد مزاحمت برای امور دانشگاه به کمیته انضباطی احضار و محکوم شد.