مدیر ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منطقه ۴، از پلمپ ساختمان تجاری نا ایمن و پر رفت و آمد دنیای نور در بزرگراه شهید سلیمانی خبر داد. محمدعلی فیاض اظهار کرد: این ساختمان از چند ماه پیش به عنوان ساختمان پرخطر و ناایمن شناسایی شده بود، ولی در این زمینه هیچ اقدامی نکرد که در نهایت دستور قضایی مبنی بر پلمب ساختمان صادر شد.