سازمان تعزیرات حکومتی در تذکری به تاکسی‌های اینترنتی فعال اعلام کرد که استفاده از گزینه «عجله دارم» در پلتفرم‌های آنها، «غیر قانونی» و «تخلف» است. به گزارش خبر آنلاین، محمدعلی اسفنانی افزود: گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی، مصداق بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی محسوب می‌شود. او از تاکسی‌های اینترنتی خواسته این گزینه را حذف کنند و افزوده است: اگر تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه بدهد.