معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: برای رانندگی در حالت مستی ۴۰۰ هزار تومان جریمه و ۱۰ نمره منفی برای وسیله نقلیه شخصی و ۲۰ نمره منفی هم برای وسایل نقلیه عمومی در نظر گرفته شده است. به گزارش ایلنا، سرهنگ فیروز کشیر افزود: علاوه بر این راننده به مراجع قضایی نیز معرفی خواهد شد.