رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه در روز‌های اخیر موارد بروز سرماخوردگی و آنفلوآنزا افزایش یافته است، گفت: مطابق هر سال، معمولا در بهمن ماه شاهد پیک کوچکی از آنفلوآنزا هستیم.  به گزارش ایسنا، شهنام عرشی، درباره آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی در کشور، افزود: امسال همانطور که پیش‌بینی می‌شد بروز موارد آنفلوآنزا و سرماخوردگی‌ها چند هفته‌ای زودتر شروع شد و نیمه اول آذر ماه به حداکثر خود رسید و به تدریج هم از میزان بروز موارد کاسته شد.