رئیس وظیفه عمومی فراجا گفت:‌سربازان متاهل می‌توانند در محل سکونت خود یا همسر خود خدمت سربازی را سپری کنند. به گزارش ایسنا، سردار تقی مهری، درباره ارائه خدمات درمانی به سربازان نیز اظهار کرد: تمام سربازان اعم از مجرد یا متاهل؛ دارای دفترچه خدمات درمانی هستند.