فرمانده انتظامی تهران گفت: دسترسی ۵ تا ۱۰ دقیقه‌ای به موادمخدر اشتباه است و با طرح‌ها و کارهایی که پلیس در مناطق پر خطر گذشته انجام داده است، مدت زمان دسترسی به مواد مخدر بیشتر از این عددها شده است. به گزارش تابناک، سردار عباسعلی محمدیان افزود: می‌توانید بروید و مناطقی که در گذشته در تهران پرخطر بودند را مشاهده کنید، اگر مثل گذشته بود و همان وضعیت را دیدید، یقه پلیس را بگیرید