رئیس دبیرخانه هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور از پلیس راهنمایی و رانندگی خواست با متخلفانی که «جای پارک ویژه جانبازان و معلولان» را رعایت نمی‌کنند، برخورد کند. به گزارش غلامرضا رضایی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بی‌توجهی افراد نسبت به جای پارک ویژه خودروی افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: درحالی در سطح شهرها تابلو ویژه معلولان و اختصاص جای پارک فراهم شده است که براساس گزارش‌های دریافت شده از سوی افراد دارای معلولیت، حقوق این افراد درخصوص پارک ویژه خودروی معلولان رعایت نمی‌شود. وی با تاکید بر اینکه همیشه افراد دارای معلولیت در جلسات با سازمان نسبت به بی‌توجهی سایر افراد جامعه به جای پارک ویژه خودروی افراد دارای معلولیت شاکی هستند، گفت: علی‌رغم درخواست‌ها، پلیس با متخلفان برخوردی نمی‌کند.