دبیر انجمن داروسازان با بیان این‌که در نبود ضوابط مستحکم برای فروش اینترنتی دارو، پلت‌فرم‌ها به نوعی ناصرخسروی مجازی عرضه دارو تبدیل شده‌اند؛ بر فروش ضابطه‌مند دارو در این پلت‌فرم‌ها تأکید کرد. به گزارش تسنیم، محمدرضا دری درباره الزامات فروش اینترنتی دارو در پلت‌فرم‌ها اظهار کرد: به‌دلیل این که پردازش داده‌های مربوط به توزیع دارو در پلت‌فرم‌ها قوانین مشخص و ثابتی ندارد این پلت‌فرم‌ها به‌شکل جزیره‌ای و خودمختار مبادرت به توزیع کالاهای سلامت‌محور مانند دارو و مکمل می‌کنند که به‌دلیل نبود نظارت و قوانین لازم، ممکن است داروهای آنها قاچاقی، فاقد استانداردها و اصالت باشد و ممکن است برای مصرف‌کنندگان آسیب نیز ایجاد کند.