در حالی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران حجم آب سد‌های استان تهران در حال حاضر را ۲۸۱ میلیون متر مکعب اعلام کرد که با احتساب ۱ میلیارد و ۹۳۰ میلیون متر مکعب حجم مخازن این ۵ سد، تنها ۱۴.۵ درصد مخزن این سد‌ها پر است. به گزارش تسنیم، بهزاد پارسا اظهار کرد: حجم آب سد‌های پنج گانه استان، اکنون ۲۸۱ میلیون مترمکعب می‌باشد که این مقدار در مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۷۲ میلیون متر مکعب بوده است.