رئیس سازمان نظام پزشکی، عدم تعیین تعرفه واقعی برای پزشکان را دلیل مهاجرت شغلی پزشکان و  ورود پزشکان با تخصص‌های مختلف به حوزه زیبایی به شدت فزاینده دانست و گفت: البته تقاضای زیبایی در کشور ما بیمارگونه و به نسبت دنیا چندین برابر است.  به گزارش ایلنا، محمد رئیس‌زاده، دیروز در نشستی خبری با بیان اینکه حجم عظیم اقدامات زیبایی توسط غیرجامعه پزشکی انجام می‌شود و قانون بازدارنده وجود ندارد،‌ تصریح کرد: مهاجرت شغلی به سایر حوزه‌های پزشکی و هم به سایر مشاغل وجود دارد و نبود تعرفه واقعی عامل اصلی این امر است. این درحالی است که در برخی از مناطق کشور با کمبود متخصص مواجه هستیم و برای ما بسیار تاسف‌بار است.