معاونت بهداشت وزارت بهداشت، اعلام کرد: ۲۳ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۵۳۱ نفر تا امروز در «پویش ملی سلامت» در زمینه بیماری‌های پرفشاری خون و دیابت در سطح کشور، غربالگری شده‌اند. به گزارش ایسنا،‌ از این تعداد ۴۶۸ هزار و ۲۶۵ نفر با احتمال ابتلا به پرفشاری خون و ۲۸۶ هزار و ۹۰۸ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند. بنابر اعلام وبدا، منظور از «احتمال دیابت» قند خون ۱۲۶ به بالا و منظور از «احتمال پرفشاری خون»، عدد ۱۴۰ روی ۹۰ میلیمتر جیوه (۱۴ روی ۹) به بالاست.