رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: صرف گوش ندادن به امر معروف و نهی از منکر جرم نیست، تذکر یا امر به معروف و نهی از منکر یک واجب شرعی است اما توهین و اهانت از ناحیه طرف مقابل جرم است. به گزارش ایلنا؛ موسی غضنفر آبادی افزود: کلیت این است که امر به معروف یک تکلیف شرعی برای همه است و اگر کسی هم بخواهد در مقابل امر به معروف و نهی از منکر اقدام مجرمانه‌ای انجام دهد، مجرم است.