عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، در تشریح طرح ساماندهی اتباع خارجی گفت: یکی از موضوعات مهم دیده شده در این طرح این است که. باید کاملا مشخص شود شخص ایرانی که به اتباع خارجی خانه اجاره داده است، چه کسی هست؟ و اگر خانه خود را به اتباع غیرمجاز اجاره داد باید مجازات شود. همچنین باید کارفرمای ایرانی که به اتباع خارجی غیرمجاز کار می‌دهد، مجازات شود. به گزارش ایسنا، ابوالفضل ابوترابی، تصریح کرد: ما باید فضا را برای اتباع خارجی غیر مجاز تنگ کنیم تا یا کشور را ترک کنند یا مسیر قانونی طی کنند. به گفته نماینده مردم نجف‌آباد، این طرح دارای ۱۰۳ ماده و تبصره است و همه مسائل مهاجران را دربرمی‌گیرد.