محسن آدینه‌وند، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی لرستان از فوت ۵ کوهنورد مفقود شده در بهمن که پیش از ظهر پنج‌شنبه در قله سن‌بران اشترانکوه اتفاق افتاد، خبر داد. روز پنج‌شنبه ۹ کوهنورد از شهرستان دورود به ارتفاعات «سِن‌بران» صعود می‌کنند که دیروز(جمعه سوم آذر) در بین مسیر به دلیل رانش برف دچار بهمن می‌شوند. چهار نفر از تیم صعود کننده دچار جراحت سطحی شده و به بیمارستان منتقل شدند.