شهرهای تهران، اراک، مشهد، اهواز، قم، کرج، تبریز، اصفهان و سمنان در معرض افزایش آلودگی هوا قرار دارند. به گزارش تسنیم، «افزایش غلظت آلاینده‌های جوی همراه با انباشت و کاهش کیفیت هوا» باعث بروز «افزایش غلظت آلاینده‌ها، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای ‌گروه‌های حساس و در صورت عدم مهار منابع آلاینده (ثابت و متحرک) در مناطق پرتردد ناسالم برای تمام گروه‌ها» خواهد بود.