وزیر کشور درباره اقدامات وزارت کشور برای بهبود وضعیت کار  و معیشت کولبران، گفت: برای اینکه کولبران از هر نقطه مرزی عبور نکنند و در پناه آن تخلفات جدی ضد امنیتی رخ ندهد، مرزهای مشخصی را برای آنها تعیین کردیم که کولبران می‌توانند در چارچوب ضوابط و از طریق این مرزهای مشخص بارهای خود را جابه جا و اقتصاد معیشتی خود را تأمین کنند. به گزارش شفقنا، احمد وحیدی افزود: عمدتاً مرزهای غربی کشور که درگیر مبحث کولبری هستند، مرزهایی باز و مشخص‌اند و هر کسی که می‌خواهد کار تجارت کند و تحت عنوان کولبری شناخته می‌شود باید از همین مرزهای شناخته شده، فعالیت خود را انجام دهد.