در ماه‌های اخیر ۲۲۰ درخت سرسبز به همراه تعدادی درخت خشکیده در زمینی خالی که قبلا به کارخانه ورشکسته‌شده چینی البرز تعلق داشت و مدتی است توسط دو شخص حقیقی خریداری شده، بر سر اختلاف این دو مالک با یکدیگر قطع شده است. به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست قزوین تاکید دارد که در حال پیگیری پرونده این تخلف از طریق دادستانی استان است و یکی از این دو مالک نیز بابت قطع این درختان در مراجع قضایی شهرستان البرز علیه شریک خود طرح شکایت کرده است. سعیده خضیر گفت: در کنار طرح شکایت شاکی خصوصی در مراجع قضایی شهرستان البرز، اداره‌کل محیط‌زیست قزوین نیز موضوع را به دادستانی استان گزارش داده و علیه مالکی که دستور قطع درختان را صادر کرده، شکایت کرده است. در حال حاضر مراجع قضایی استان و شهرستان در حال پیگیری موضوع هستند