بر اساس داده‌های مرکز آمار، ۲۷ هزار و ۴۴۸ مورد دختر زیر ۱۵ سال در نقاط مختلف کشور از زمستان ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۱ ازدواج کرده‌اند. بر اساس این آمار، در ایران سالانه به طور متوسط ۱۳۵ هزار ازدواج دختران زیر ۱۸ سال ثبت می‌شود که حدود ۱۷۰۰ ازدواج مربوط به دختران زیر ۱۳ سال است. بر اساس معیار‌های بین‌المللی، ازدواج زیر ۱۸ سال کودک‌همسری محسوب می‌شود، ولی بر اساس قوانین داخلی، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال تنها به «رضایت ولی» و «تشخیص مصلحت دادگاه» نیاز دارد.