فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور ضمن ارائه آماری از میزان قاچاق‌ گونه‌های حیوانی طی چهار ماه اولیه سال جاری اظهار کرد: میزان کشفیات حدود ۴۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، جمشید محبت خانی اظهار کرد: طی فروردین ماه سال جاری ۲۴ پرونده قضایی، در اردیبهشت‌ماه ۲۴ پرونده، در خردادماه ۲۵ و تیرماه نیز ۲۵ پرونده قضایی در خصوص جرایم قاچاق حیوانات در فضای مجازی تشکیل شده است.