با وجود اوج گرفتن موج اخراج اساتید دانشگاه‌ها، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت پدیده اخراج را رد کرد و آن را جنگ رسانه‌ای علیه دولت دانست. به گزارش جماران، سپهر خلجی گفت: روایت اخراج اساتید دانشگاه از سوی دشمن روایتی بود که با تکیه بر این نکته که ما دنبال پاکسازی دانشگاه‌ها از اساتید منتقد هستیم، مطرح شد و در کنار آن نوعی سیاه‌نمایی از وضعیت علمی کشور ارائه دادند و موجی از مهاجرت نخبگان را پیش کشیدند، ما نیز باید بتوانیم در برابر این نوع تصویرسازی‌ها پیوست رسانه و طبیعی داشته باشیم.