سخنگوی وزارت علوم، ضمن گلایه از رسانه‌ها و با کذب و دروغ محض خواندن اخراج ۵۸ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در دولت سیزدهم، گفت: من تعجب می‌کنم که چطور شرمسار و خجالت‌زده نیستند که این دروغ‌ها را در جامعه رواج می‌دهند! علی شمسی پور در گفتگو با مهر، در پاسخ به این سوال که در حال حاضر پرونده شریفی زارچی چگونه است، افزود: هیأت جذب دانشگاه وی را فاقد صلاحیت علمی یا عمومی دانسته و قرارداد وی را تمدید نکرده است طی نامه‌ای به مرکز جذب اعضای هیأت علمی جذب وزارت علوم ارجاع شده و در هیأت مرکزی جذب هم به‌اتفاق آرا این حکم تأیید شده است، این دیگر از اختیار دانشگاه خارج است و فرد مورد اشاره بیست روز مهلت دارد تا از طریق روال قانونی و طبق ضوابط جاری که وجود دارد اعتراض خود را به مراجع ذی صلاح قانونی ارائه دهد.