مسئول امور تحصیلی اتباع خارجی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به مشکلات ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در سامانه سهما گفت: احتمالا امسال ۵ تا ۱۰ درصد به جمعیت دانش‌آموزان ما اضافه شود. به گزارش ایسنا، علیرضا یاری‌مقدم افزود: ۶۵ هزار دانش‌آموز اتباع داریم که باید این پروسه را طی کنند. نیمی از آن‌ها مدرک معتبر ندارند.  به گفته وی تعداد زیادی از دانش‌آموزان اقامت ندارند و سال گذشته با برگه حمایت تحصیلی ثبت‌نام کردند.