وزیر بهداشت، از انتخاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر تایید رشته‌های علوم پزشکی در منطقه امرو (کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت) از سوی سازمان جهانی آموزش پزشکی خبر داد.  به گزارش ایلنا، بهرام عین‌اللهی در حاشیه یک گردهمایی علمی گفت که این دستاورد در سفر مقامات WFME (سازمان جهانی آموزش پزشکی) به ایران و بازدید آنان از مراکز علمی و دانشگاهی کشورمان رقم خورده است.