وزیر آموزش‌ و پرورش با اشاره به اینکه سرنوشت کنکور را قانون تعیین می‌کند، عنوان کرد: کنکور فعلاً حذف نمی‌شود. به گزارش مهر، رضامراد صحرایی درعین‌حال افزود: ضریب تأثیر قطعی امتحانات دوره متوسط که امسال برای پایه دوازدهم ۴۰ درصد بود، سال بعد به ۵۰ درصد می‌رسد.  به گفته وی، سال آینده کل امتحانات نهایی هستند و سال بعدی ۶۰ درصد برای هر سه‌پایه ده، یازده و دوازده در نظر گرفته می‌شود.