رئیس سازمان صداوسیما، درباره حضور سلبریتی‌ها در صداوسیما، گفت: چهره‌ها و نوع رفتارشان متفاوت است و برخی دنبال اصلاح هستند و ما نیاز به چهره‌های هنجارشکن نداریم. پیمان جبلی، در حاشیه جلسه هیأت دولت، تاکید کرد: هر زمان رسانه ملی تصمیم به استفاده از چهره‌ها بگیرد، امکان فرصت و ظرفیت دیده شدن را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که هنجارها را رعایت می‌کنند. وی افزود: چهره‌ها مسئولیت دارند تا از محبوبیت خود درخصوص عمق دادن به محتوای رسانه استفاده کنند اما رعایت و احترام گذاشتن به هنجارهای حاکم بر جامعه از وظایف آنهاست.