دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر خوزستان گفت: سه نفر دیگر از کارکنان شهرداری و اعضای شورای شهر ماهشهر در ادامه مبارزات با مفاسد اداری و اقتصادی بازداشت شدند.  به گزارش ایرنا، مهدی محمدی بیان کرد: یکی از متهمان از اعضای شورای شهر ماهشهر و ۲ نفر دیگر از مدیران حراست و کارکنان شهرداری این شهر هستند که به اتهامات مالی بازداشت و روانه زندان شدند.  وی گفت: بازداشت این سه نفر نیز در راستای تشکیل پرونده اخیر زمین‌خواری در شهرداری صورت گرفته است و سایر متخلفین نیز در حال شناسایی و یا تحت تعقیب هستند.