دادستان تهران گفت: در رابطه با قطع عضو شدن یک کودک ۹ ساله در پله برقی خیابان تختی، پرونده قضایی در دادسرای تهران تشکیل شده است. علی صالحی، بیان اینکه تحقیقات مقدماتی قضایی درباره بررسی موضوع و علت وقوع حادثه انجام شده، تصریح کرد: اطلاعات تکمیلی در رابطه با این پرونده به سمع و نظر شهروندان خواهد رسید.