یک محل بازی کودکان پلمب شد. به گزارش رویداد 24،«روبو کیدز» تنها شهربازی دانش بنیان و استارتاپی کشور نیز به محاق توقیف رفت. این مرکز استارتاپی، دارای جوایز متعدد از جمله؛ برگزیده یونیسف سازمان ملل و برنده مسابقه تلوزیونی میدون در شبکه سه بوده، همچنین این مجموعه سرگرمی و تفریحی برای کودکان و نوجوانان، دو سال پیاپی جایزه شرکت برتر از دانشگاه امیرکبیر را کسب کرده بود. علت پلمپ این مجموعه بازی کودکان، عدم رعایت حجاب عنوان شده است.