معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: گزارش‌های میدانی دال بر ادامه فنس‌کشی زمین محل احداث پروژه پتروشیمی میانکاله است که مصداق شروع عملیات اجرایی است. به گزارش ایسنا، ایرج حشمتی افزود: دستور پیگیری‌های قضایی و حقوقی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران ابلاغ شده است که بر اساس آخرین اطلاعات واصله از این اداره کل، پیگیری‌های قضایی و حقوقی به صورت رسمی در سطح دادستانی شهرستان بهشهر و دادستانی استان مازندران آغاز شده است.