دادستان عمومی و انقلاب خرمشهر از بازداشت دو نفر از کارمندان فعلی و سابق شهرداری این شهرستان خبر داد. به گزارش ایسنا، فاخر باوی گفت: شهردار منطقه ۲ این شهرستان به اتهام تخلفات مالی ازجمله ارتشاء، واسطه‌گری در ارتشاء و شروع به اختلاس و مدیر سابق حراست شهرداری خرمشهر نیز به اتهام ارتشاء، بازداشت شدند. پیش از این و در همین ارتباط هم، دو عضو شورای شهر، دو مدیر مالی و پیمانکار در این شهر با دستور قضایی، بازداشت شده بودند.