فرمانده نیروی انتظامی ‌گفت: نیروی انتظامی امسال برنامه‌های ویژه برای پایش و رصد ناهنجاری‌های اجتماعی در سواحل استان‌های شمالی دارد.‌ به گزارش ایلنا،‌ سردار احمدرضا رادان در ساری تاکید کرد: در حوزه سالم‌سازی ساحل باید استانداران ساحلی تلاش بیشتری کنند تا موضوع سالم‌سازی ساحل و طرح دریا بیشتر از گذشته باشد تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند و اگر کسی خارج از طرح دریا بخواهد حضور داشته باشد کار قانونی برای برخورد انجام می‌شود.