وزیر دادگستری از تصویب لایحه حجاب در دولت خبر داد و گفت: لایحه عفاف و حجاب ظرف روز‌های آتی به مجلس ارسال خواهد شد. به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی با اشاره به روند طی شده برای لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در موضوع عفاف و حجاب افزود: لایحه دو فوریتی پیشنهادی قوه قضاییه با موضوع «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» پس از انجام تغییراتی از سوی دولت، روز چهارشنبه هفته گذشته در هیأت دولت تصویب شد و یکشنبه ۳۱ اردیبهشت به امضا رسید و ظرف روز‌های آتی به مجلس ارسال خواهد شد.