شهردار منطقه ۱۲ گفت: گاهی معتادان سرنگ آلوده و چاقو در دست می‌گیرند و دنبال نیروهای شهرداری می‌دوند. به گزارش ایسنا، امیر یزدی افزود: با همکاری پلیس روزانه ۷۰ تا ۸۰ معتاد را جمع‌آوری می‌کنیم. همچنین به گفته او با پدیده شب خوابی در خیابان شوش مواجه هستیم، ساعت ۵ صبح نیروهایمان افراد را بیدار می‌کنند تا بتوانیم خیابان را نظافت کنیم.