رئیس بیمارستان کودکان علی‌اصغر (ع) با هشدار نسبت به آغاز اپیدمی روتاویروس در کودکان و افزایش مراجعات آن در این بیمارستان، از خانواده‌ها خواست تا در صورت مشاهده علائم اسهال و استفراغ در کودکان به پزشک مراجعه کرده و از خوددرمانی پرهیز کنند. فرهاد چوبدار ادامه داد: اگرچه اپیدمی روتاویروس قاعدتا در زمستان بیشتر دیده می‌شود، اما در حال حاضر هم متاسفانه خود را نشان داده و با طغیان و اپیدمی روتاویروس حداقل در شهر تهران مواجهیم.  وی با اشاره به اینکه این ویروس در همه سنین دیده می‌شود، اما در کودکان بسیار شایع‌تر است، گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا علیه این ویروس واکسن وجود دارد، اما در کشور ما هنوز جزو واکسیناسیون روتین نیست.  چوبدار از خانواده‌های کودکان مبتلا خواست خوددرمانی نکرده و به پزشک

مراجعه کنند.