مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه از افتتاح ایستگاه متروی علامه جعفری در بلوار فردوس غرب خبر داد. به گزارش پایگاه خبری شهر، محسن هرمزی درباره زمان فعالیت ایستگاه علامه جعفری گفت: فعالیت ایستگاه علامه جعفری مشابه دیگر ایستگاه‌های مترو ۵:۳۰ صبح تا ۲۲ است.