معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: به دلیل تحریم‌ها، مربیان سگ‌های موادیاب نمی‌توانند برای آموزش مربیان داخلی، به ایران بیایند. به گزارش ایسنا، سردار مسعود زاهدیان افزود: پلیس بحث تکثیر سگ‌های موادیاب را دنبال می‌کند و مربیان ما منحصر به‌فرد هستند. به گفته او در تربیت این حیوانات پیشرفت داشته‌ایم.