مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران: اعمال نرخ جدید کرایه تاکسی پس از تأیید فرمانداری تهران صورت می‌گیرد. به گزارش ایسنا، مهدی وحدت‌کار خاطرنشان کرد: قطعاً رانندگان تاکسی می‌دانند که باید پس از تأیید نرخ کرایه در فرمانداری و ابلاغ آن، کرایه را بر اساس نرخ جدید دریافت کنند؛ لذا تعداد موارد تخلف در این زمینه محدود بود و برخورد لازم صورت گرفت.