وزیر بهداشت گفت: یکی از مشکلاتی که در کشور داریم، میزان بالای مصرف دارو است به طوری که میانگین تجویز دارو در هر نسخه در جهان ۱.۵ قلم است اما در کشورما حدود ۴ قلم دارو در هر نسخه نوشته می‌شود که بیش از دو برابر استاندارد جهانی است. به گزارش تسنیم، بهرام عین اللهی افزود: با استفاده از برنامه پزشکی خانواده و سامانه یکپارچه الکترونیک سلامت، اطلاعات مربوط به مصرف دارو، مشخص و پایش می‌شود.