معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: امکان صدور و تحویل کارت هوشمندملی برای ایرانیان خارج از کشور فراهم شده است. هاشم کارگر، در گفت‌وگو با ایلنا افزود: یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم و تاکیدات ریاست جمهور و وزیر کشور، برقراری ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل بوده است که با هماهنگی‌های سازمان ثبت احوال کشور و وزارت امور خارجه و برگزاری چندین نشست در این خصوص، زیرساخت‌های لازم فراهم و امکان صدور و تحویل کارت هوشمندملی برای ایرانیان خارج از کشور فراهم شد.