دانشگاه علوم پزشکی آبادان روز شنبه از بروز علائم مسمومیت در میان تعدادی از دانش‌آموزان دختر در این شهر خبر داد. این در حالی است که در همین روز معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز نیز مسمومیت دانش‌آموزان یک مدرسه در باغملک را تأیید کرد.