مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران از طرح جدید مترو برای عدم ورود آقایان به واگن ویژه بانوان خبر داد. مسعود درستی به ایسنا گفت: در یکی از قطارها در شیشه‌ای جداکننده نصب و کاملا ورود آقایان از داخل قطارها را مسدود کردیم. وی افزود: در نظر داریم تا در آستانه سال نو در خط سه مترو این درهای جداکننده را نصب کنیم تا مشکل ورود آقایان به واگن زنان رفع شود.