دادستان عمومی و انقلاب قزوین از پلمب یک کافه رستوران در قزوین به‌دلیل «عدم رعایت شئون اسلامی» خبر داد. حسین رجبی، گفت: «طبق ماده ۶۸ قانون نظام صنفی واحدهای صنفی موظف به رعایت شئون اجتماعی هستند.»