رییس دانشگاه تربیت مدرس در نشست شورای اول اسفند ماه، برخی شایعات مطرح شده برای برهم زدن فضای آرام و دوستانه دانشگاه را بی‌اساس خواند. فرهاد دانشجو افزود: موارد مربوط به ۹۶ درصد از دانشجویان معترض با گفتگو، ‌تفاهم و تعهد حل شد و پرونده‌ای برای آنها تشکیل و حکمی نیز علیه هیچ یک از دانشجویان دانشگاه صادر نشد. علت ممنوع الورودی تعداد اندکی از دانشجویان به دلیل مسائل آموزشی و عدم شرکت آنان در کلاس‌های درس بیش از حد مجاز و حذف درس بوده است.