عضو عضو شورای شهر تهران از مدیریت زاکانی در برف‌روبی تهران به‌شدت انتقاد کرد.

ناصر امانی در توئیترش با اشاره به برف چند روز گذشته تهران نوشت: کارنامه شهرداری در برف روبی (20بهمن) خیابان‌ها و اتوبان‌های تهران باعث شرمساری بنده به عنوان عضو شورای شهر شد. از مردم تهران عذرخواهم که میلیاردها تومان از خزانه شهر به عنوان (ستاد برف روبی) اینگونه هدر می‌رود.