اعضای شورای شهر تهران افزایش ۲5 درصدی عوارض طرح ترافیک در سال ۱۴۰۲ را تصویب کردند.به گزارش ایلنا، این مبلغ ۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود که برای سال آینده به ۵۴ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد رسید. اعضای شورا در جلسه دیروز همچنین، با افزایش 40درصدی تعرفه عوارض پارک حاشیه‌ای برای سال آینده توافق کردند که براساس آن، نرخ عوارض برای پارک سواری و وانت به ازای هر نیم ساعت و تا سقف حداکثر ۲ ساعت، ۲ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود. پس از گذشت دو ساعت نیز به ازای هر نیم ساعت ۲ هزار و ۸۰۰ تومان اخذ خواهد شد.